Biodanza voor ouderenouderen

Ouder worden een proces…

Niet de leeftijd bepaalt het gedrag van de ouder wordende mens. Het ouder worden is het resultaat van een groot aantal op elkaar inwerkende, lichamelijke, psychische en sociale faktoren.  De ouder wordende mens verandert in psychisch, lichamelijk en sociaal opzicht. Dir proces verloopt bij ieder mens anders.

Vertraging en verstilling

We doen ouderen tekort als we alleen maar praten over achteruitgang. Ouderdom kan ook een geweldige verrijking betekenen. Denk aan de levenservaring en de tijd te nemen voor dingen waar men nauwelijks aan toe kwam.

Het zoeken naar een nieuwe plaats in de werkelijkheid is niet altijd eenvoudig. Als men zo’n proces doorkomt, ontstaat een nieuwe betrokkenheid, een betrokkenheid op afstand. Naast de betrokkenheid op afstand, zien we nogal eens verstilling. Met verstilling wordt bedoeld niet een isolement, maar denk aan rust en genieten…

Die andere oudere..de demente

De gestoorde ouderdom…dementie is een soort verzamelnaam geworden voor een aantal psychische verschijnselen met verschillende oorzaken en achtergronden, Om toch een beeld te schetsen spreekt wel over een dementieel syndroom, een samenhangend geheel van verschijnselen. In het boek “Ik ben verdwaald”geeft A. Hoogerwerf 3 groepen aan:

  1. Primaire dementieën
  2. Secundaire dementieën
  3. Pseudo-dementieën.

Bij de groep primaire dementieën staat de achteruitgang van de hersenen centraal.  Het gevolg van afsterven en degeneren van hersencellen is een in toenemende mate minder goed funktioneren van de oudere.

Bij de groep  secundaire dementieën liggen de oorzaken niet zozeer in het acheruitgaan van het organisch hersenproces, maar op lichamelijke aandoeningen, als hartzwakte, longaandoeningen, gestoorde nierfunktie enz. In het kort komt het erop neer dat als de lichamelijke ziekte geneest, de verwardheid afneemt of verdwijnt.

Bij de  groep pseudo-dementieën liggen de oorzaken meer in de sfeer van een reaktie op psycho-sociale omstandigheden. Een van de belangrijkste oorzaken is eenzaamheid. Als er tegenover ouderen met dit soort probleem te weinig prikkels worden uitgezonden of als ze deze nauwelijks kunnen ontvangen, kunnen zich in relatief korte tijd ernstige psychische stoornissen ontwikkelen in waarneming en oriëntatie.

In de dagelijkse praktijk worden demente ouderen onderverdeeld in leefgroepen zoals

  1. Begeleidingsbehoeftigen
  2. Verzorgingsbehoeftigen
  3. Verplegingsbehoeftigen

Dement: je onprettig voelen en niet weten waar t vandaan komt. Het is als een viool waarvan de snaren een voor een zijn gesprongen; er is nog maar een over en het wijsje dat erop gespeeld wordt is dan ook letterlijk monotoon (W.Arntzen).

Als we als hulpverlener te maken krijgen met de demente oudere, dan treffen we meestal iemand aan die matig tot ernstig verward is. Hiervoor heeft zich vaak al een tragische periode afgespeeld.

(bron: demente ouderen, Gert Bloemendal)

Biodanza in de gerontologie

In Biodanza werken we aan rehabilitatie van de oudere mens met muziek en beweging. Hiermee stimuleren we de vitale ruimte en de mogelijkheid om zich vrij uit te kunnen drukken, te mobiliseren. Uit het ego te komen en te integreren in de groep, om affekieve banden en kontakten te leggen, om uiteindelijk te herstellen en zich beter te voelen, zich zelf weer beter weet te waarderen.

De ervaring van vele jaren heeft de buitengewone waarde van Biodanza aangetoond tegen de voortschrijdende veroudering. Het praktiseren van Biodanza voorkomt niet alleen het proces van veroudering en aftakeling, maar doet de funkties behouden die reeds zijn aangetast en in die zin kunnen we spreken van een revitalisatie van alle funkties.

Effekten van de oefeningen van Biodanza op de oudere mens

Biodanza als prophylaxie van de veroudering

De gemiddelde oefeningen brengen een harmoniserend effekt, stimuleren creativiteit, erotiek, versterken de identiteit en het vertrouwen in zichzelf , herstellen het zelfbeeld en persoonlijke waardering, vermindert stress, gaat vermoeidheid tegen, stimuleert affektiviteit.

Ervaringen zijn opgedaan bij instellingen in de zorggroepen Apeldoorn en omgeving en in de zorggroepen Noord Oost Veluwe.

Gang van zaken

Kennismakingsgesprekken en  introduktiesessie aan staf en hulpverleners,  een introduktiedanssessie met de ouderen en een regelmaat aan groepssessies voor de ouderen gedurende het jaar.  Grotere bijeenkomsten bij voorkomende aktiviteiten als een afsluiting van een seizoen, een Kerstviering e.a.

Enthousiaste ervaringen in het Zonnehuis, Beekbergen, Randenrode, Apeldoorn, Casa Bonita Apeldoorn in april. Rumah Saja in Apeldoorn. In de vakantieweek in Doorn georganiseerd door de Kerken in Epe.

de Klaarbeek in Epe op semi open en gesloten afdelingen, zij gaan het hele jaar verder…en er zijn nog diverse instellingen geinteresseerd en in de wacht…

 

error: Content is protected !!