Stil ontluiken (24 april 2016)

in Biodanza, met stem, percussie en klankbaden

Maak de levenskracht in je wakker  met stem en percussie als een levensdans…. Expressie in de eigenheid For van jouw beweging van binnen naar buiten, van buiten constructed naar binnen, ontspannen, stromend, verbindend…. Alles resoneert, als dynamisch bewustzijn!

Kumpulan (20/2/16)

Kumpulan

Een get-together- avond voor jong en oud op 20 februari a.s.

Een uitnodiging om elkaar te ontmoeten, een multiculturele contactavond, met wereldmuziek van DJ Hans, met life djembé van Maxwell en een cheap NFL jerseys life klankconcert van Ronald, tussendoor wat dansen met Mai Lan Peg en verder vrij dansen en gezellige cheap jerseys onderonsjes…

error: Content is protected !!