Stil ontluiken (24 april 2016)

in Biodanza, met stem, percussie en klankbaden

Maak de levenskracht in je wakker  met stem en percussie als een levensdans…. Expressie in de eigenheid For van jouw beweging van binnen naar buiten, van buiten constructed naar binnen, ontspannen, stromend, verbindend…. Alles resoneert, als dynamisch bewustzijn!

error: Content is protected !!